ஜ۩۞۩ஜ Gianni Morandi - Lo prendi papà - ஜ۩۞۩ஜ

  Questo è Quello Che Succede In Casa missely_2010Anticipo Poi Vi Racconto La Fine ..Sempre  Se Ci Arrivano............
Vivi ahhhhhh Aciddruzzi Su Vivi Ancuora Cantanu ..
e Io Aiu  A Priparari X Staiurnata U Manciari....oggi si ride ehhh ora ni fazzu un post ahh taliati.ah sto facendo la dog sister hai 3 cani rintra e si stannu ammazzannu pa pizza e ru sfinciuni ahhhhhhhh , ahhhha doppurumani un ci arrivanu ahhhhhhhhhhhhhh ,Buon anno.ahh buon anno agghiurnaru vivi pi furtuna mia e dri iddri sulu cà a puorta blindata mà scassaru a furza ri unghiati ahh steiurnata in castigo niente cibo niente pesce spada e niente gamberoni riuni comi i cani i lassu ahhhhhhhh.agghiurnò ahh scurari avi.....poi vi racconterò  il seguito °_°

Leggi tutto l'articolo