AVI A TIA MAMMA DI MARINARI

Lu sidici di Lugliu quandu arriva Lu piscaturi ‘nta lu mari vara ‘subba di l’unda cu mantu e curuna La matri di lu Carminu è rigina.
A Madonnuzza mu si 'mbota vaci Grazii e grazielli mu 'nci cerca a vuci “O Madonnuzza su nu piscaturi La rizza tegnu di lu bon Signuri.” Di lu munti Carmelu sì rigina A prua e a poppa lu mundu s’inchina.
Madonna chi sì ‘mpettu alla marina Stilla di notti tu, stilla diana.
‘Mmiraglia e abbucata d’ogni portu Cu lu portuni di la chjesia apertu.
Chi quandu i varchi su tirati a curtu Voi mu si ncigna u patriceju nostru.
E Canta u piscaturi ammenzu all’unda M’arriva tuttu nzanu all’atra sponda.
A la Virgini soi paroli munda Di li peccati soi u nci faci ammenda.
“O Maria mia, di mia non ti scordari Quandu mi perdu ammenzu di lu mari Ca undi tia io vogghju veniri Addinocchjuni u ti pozzu pregari.
Lu cori mio u ti l’offru a ti rigina Patruna di la bella mia marina Li notti senza sonnu e la rizzina Cu li pisci ammagghjati a notti prima.
Avi a tia mamma di marinari Avi o rigina di li notti scuri O matri di lu Carminu chi vari Anzemi di mia quandu ti ‘mbocu a mari E canta u piscaturi a la marina, inni gloriusi a la matri, soi rigina Canta finna chi faci matina Ca setti su i cammisi quandu rema.
Ma 'nta lu jornu di la randi festa Quetanu i mari e non rumba tempesta Li piscaturi l’hai tutti allu tornu Li pitti su 'ndorati nta lu furnu.
Quetannu puru li pisci nta mari Li rizzicej su mpisi allu suli Non c’è maretta ammenzu a nuju cori E si fannu chjù boni i cosi mali.
Festijamu la rigina di li mari La stilla di tutti li notti scuri Inchinu alla curuna soi cilesti A chiju abitinu d’oru e a chija vesti.
Sentilu bonu, o Matri mia stu cantu Ca puru a banda lu ‘ntona cu vantu Sonanu trumbi e sonanu campani Ntinnanu li trizzi e li ciancioli.
Veniti o marinari alla chjesiola Ca' nc'eni chi v’aspetta na figghjola.
A via di lu Carminu seguiti A dui a dui mu vi prisentati E quandu avanti a porta vui arrivati E la Madonna dintra la viditi Trasiti senza mancu u nci penzati Ca nenti aviti pemmu u nci diciti.
A lu paisi la campana ntinna Dassati tuttu ca chjama a Madonna Cui spiccica lana e cui si spinna O Carminu è le festa di la mamma.
O matri di lu Carminu Maria Na grazia ti la cercu e non pe mia, Pe tutti li famigghj da marina E p’ogni varca chi pe mari rema.
(Giusy Staropoli Calafati)

Leggi tutto l'articolo