San Giuseppe e i Pap: che gran festa

 19 marzo: giorno di festa per i papàAl di là di come nasce la festa in onore dei papà, oggi mi piace ricordare  e fare gli auguri a tutti i papà del mondo: a chi lo è stato e a chi non se l’è sentita di esserlo; a quelli assenti e a quelli che buttano il sangue per dare ai figli una vita agiata; a quelli che combattono per dare libertà ai propri figli e a quelli che si allontanano da loro; a quelli che sono diventati nonni e a quelli che hanno lasciato questa terra per addormentarsi tra le braccia del Signore.
Insomma auguri a tutti i papà ovunque essi siano.
E io voglio ricordare, oggi, con una poesia in vernacolo, mio padre che non c’è più, ma che continuo a sentire a fianco a me, perché racchiuso nel mio cuore. Nd’u kòre mìje sèmbe sì Pateme, ògge òdelà d’i nuvele, tra i brellòkke d’u cile chjù lustre, appure si akkussì lundane u sènde sèmbe a mè vecine, dind’u kòre mìje.
Arrekòrde, kume si fusse mò, ka kuanne jukave dind’u kurtigghje me chjamave ke nu fiscke speciale ka sckitte is...

Leggi tutto l'articolo