ma castia tui

Demm'essi pensau crasi de m'agattai in cosas aicci!!, ecco su pensamentu fattu in su momentu chi mi seo accattau de tenni a issa in fundu a su coru e su cerbeddu...sa femmina chi m' adi postu a pensai.
Una vida curri curri in pizzus de nudda, arrangendi e sconcendi, sa vida mia e sa de is attrus commenti 'nu coettu, e immoi  paridi de bivi ind' unu film, prima intendisi su sonu in su coro sbuidu sciuscendi sa corriera, poi sa conca si  prenidi mentre chi intendis is fueddus, "giù la testa", e abbascia is alas si olis chistionai paris, chistionaus e in cussu momentu appu cummenzau a bivi.
Po da serrai in curzu pensammu, "chini poridi essi custa femmina accuada, narada e non narada, ndi sci duas arrigas" e atturammu aicci ettottu castiendi e iscurtendidda, tenidi dus ogus de sin ci perdidi aintru, pensammu, "ma ci poris contai chi d'ollu connosci".
Su pensamentu sighiara e sighiara ancora, su cerbeddu mi narada, "banda beni, attura attentu però!" e ci seu arruttu cun tottu is cambas i...

Leggi tutto l'articolo